Demokratiske fallgruver ingen snakker om

I fjor tok Abid Q. Raja (V) til orde for at manglende mangfold i det norske samfunn, er forårsaket av et usynlig glasstak i arbeidslivet, som hindrer etniske minoriteter å nå igjennom. Det bildet som Raja tegnet i fjor, ble bekreftet av årets valgkamp.

Opp til 73% av kommunal saksgang berøres potensielt av EU

I en rapport foretatt av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Oslo Met – storbyuniversitetet ble det undersøkt hvordan EU berører norske kommuner og fylkeskommuner, politisk og rettslig. Ser man den sammen med en tilsvarende undersøkelse ser man at opp til 73% av sakene blir berørt av EU.

Tjenestedirektivet: EU-kommisjonen kan bli Norges øverste myndighet

Selv om Tyskland, Frankrike og andre EU-medlemmer kjemper hardt mot EU-kommisjonens forslag for sin suverene rett til nasjonal lovgivning, endrer dette åpenbart ikke den norske regjeringens tilsynelatende vel utviklede vilje til å godta «alt» den ikke-folkevalgte EU-kommisjonen kommer med. Hvor norske høringsinstanser er kan man kanskje spørre om?

Norske naturressurser, et «pengetre» for utlendinger

Den 23 november sto det i en artikkel i BT at statsminister Erna Solberg mener klimaendringer kan bli en større trussel mot norsk natur enn utbygging av vindkraftverk. Hun fikk også støtte fra NORWEA som er vindkraftbransjens interesseorganisasjon. Men hvorfor skal nordmenn betale regningen og overskuddet gå til utlendinger?