Oilprice.com: Oljeprisen kan bli 0

– Hva skjer om oljeprisen blir 0? Det er olje- og energibransjens kanskje viktigste nettsted, Oilprice.com som spør om dette. Hva vil i så fall skje da med oss og det norske oljefondet?

Skal dyr strøm erstatte olje som maktfundament for det mektige oljekartellet?

olje

Jeg har undret meg over strømpriser, dyre karbonkvoter og i tankene koblet dette med den makten oljekoryfeene har hatt i vår verden. Har høye strømpriser og karbonvoter blitt en måte å beholde den voldsomme oljemakten på, i en verden som snart blir tom for olje? I en verden der petrodollar synger på siste verset? Denne …

Les mer

Norske naturressurser, et «pengetre» for utlendinger

Den 23 november sto det i en artikkel i BT at statsminister Erna Solberg mener klimaendringer kan bli en større trussel mot norsk natur enn utbygging av vindkraftverk. Hun fikk også støtte fra NORWEA som er vindkraftbransjens interesseorganisasjon. Men hvorfor skal nordmenn betale regningen og overskuddet gå til utlendinger?

400 småkraftverk venter på å bli bygget

Småkraftforeninga lanserer i går Småkraftrapporten under konferansen Kraft i Vest i Sandane i Sunnfjord. Rapporten er en fullstendig oversikt over konsesjonsgitte småkraftprosjekter som ikke er bygget – fylkesvis innplassert på kart. Ferdig utbygd kan disse verkene forsyne 160.000 husstander med kraft og gi et bidrag til BNP på 56 milliarder kroner samt utløse 13200 årsverk …

Les mer

Skurring på kraftlinjene

Norsk vannkraft selges inn som «grønt batteri» for Europa. Regningen går til de norske strømkundene. Av Odd Handegård. På Arendalsuka nylig ble norsk energipolitikk drøftet på flere seminarer. Representanter fra deler av norsk energiforsking var til stede både som innledere og debattanter. Det som overrasket mest på seminarene, var den kompakte enigheten som kom til …

Les mer