Covid-19: Globaliseringens perfekte storm

Hvordan kan globale selskapers ny-kolonisering, også kjent som globalisering fortsette som før etter koronakrisen? For det er vel liten tvil om at koronaviruset Covid-19 har blitt globaliseringens perfekte storm?

Glem politikken. Slik styrer globale selskap verden

Catherine Austin Fitts er en investeringsbankekspert og tidligere statssekretær i regjeringen til George Bush senior. Hun har i ettertid gjort seg kjent for sine svært innsiktsfulle analyser av spesielt USAs finanser, og mer eller mindre forsvunne penger. I videoen over viser hun sannheten om politikk og hvordan det egentlig er globale selskap som styrer verden.