Varafylkesordfører vil stoppe utbygging av bygde-Norge, for klimaet

Pål Kårbø (KrF) fylkesvaraordfører i Hordaland mener at sentralisering og urbanisering er gode miljøtiltak for å redusere klimautslipp. Ifølge avisen Vestnytt ønsker han derfor å ikke tillate mer utbygging i bygder.

Tysk storavis: Er det tysk dominerte EU en lineær utvidelse av nazismen?

En av de normalt sett viktigste støttespillere for europeisk orden, avisen Frankfurter Allgemeine har åpnet døren for det nærmest utenkelige. De siterer tyske partiet AfD, som spør om et tysk dominert EU har blitt en linær utvidelse av den tyske nazismen.

Tjenestedirektivet: EU-kommisjonen kan bli Norges øverste myndighet

Selv om Tyskland, Frankrike og andre EU-medlemmer kjemper hardt mot EU-kommisjonens forslag for sin suverene rett til nasjonal lovgivning, endrer dette åpenbart ikke den norske regjeringens tilsynelatende vel utviklede vilje til å godta «alt» den ikke-folkevalgte EU-kommisjonen kommer med. Hvor norske høringsinstanser er kan man kanskje spørre om?

Member of European Parliament warns of a likely revolution in Greece, and southern Europe

Nigel Farage is leader of the UK Independence Party and a very outspoken member of the European Parliament. Unfortunately for the Parliament he has been more often right than wrong. He has for a long time warned about most of the severe problems we see now. But never has his warnings been more scary than in this recent interview with Alex Jones and Infowars.com.