Norske naturressurser, et «pengetre» for utlendinger

Den 23 november sto det i en artikkel i BT at statsminister Erna Solberg mener klimaendringer kan bli en større trussel mot norsk natur enn utbygging av vindkraftverk. Hun fikk også støtte fra NORWEA som er vindkraftbransjens interesseorganisasjon. Men hvorfor skal nordmenn betale regningen og overskuddet gå til utlendinger?

Statsminister og NORWEA var samstemte om at  klimahensynet er det viktigste av alt, og at nordmenn må finne seg i at klimasatsing innebærer utbygging av enda flere vindturbiner i norsk natur.
I 2015 kunne NORWEA stolt informere det norske folket om at de hadde reist 20 vindkraftanlegg, og at dette ville gi tusenvis av nye årsverk i by og land. Det samme året sendte regjeringen et forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraftverk ut på høring. Dette forslaget ble selvfølgelig tatt imot veldig positivt. Regjeringen virket å endelig ha forstått viktigheten av bærekraftig, klimavennligenergi. I tillegg støtter regjeringen denne næringen gjennom ordningen som heter Grønne Sertifikater. Takket være dette sertifikatet, har nå denne næringen blitt lønnsom. Prisen på vindkraft produksjon skal til og med gå enda lengre ned, og det skal ikke lenger være behov for subsidier.

Du lurer kanskje på hva grønne sertifikater er? EU, gjennom direktivet for fornybar energi har pålagt medlemsland å øke sin produksjon av fornybar energi. Derfor inngikk Norge i 2012 en avtale med Sverige om grønne sertifikater for å øke produksjonen av fornybar energi frem til  2020. Dermed fikk Norge ansvaret for å finansiere nesten halvparten av denne økningen. Den avtalen har imidlertid ikke begrensninger på hvor produksjonen skal bygges ut. Den er markedsbasert, det vil si produksjonen blir bygd i det landet hvor det er billigst å utbygge. Fra inngåelsen av denne avtalen frem til nå har produksjonsprisene falt fra 20 øre/kWh til 5 Øre i 2017. Det er viktig å nevne at det er norske strømbrukere som betaler for denne subsidien.

Du tenker sikkert at alt dette er jo fantastisk , men det som har vært ukjent for mange fremtil denne uken er at 15 av nye 18 vindkraftverk frem mot 2020 er enten fullstendig eller delvis eide av utlendinger. Det vil si at overskuddet går til det tyske pensjonsfondet mens nordmenn betaler gjelden og subsidierer en gunstig utbygging av fornybar energi. Verken Statsminister Erna Solberg eller NORWEA synes at det er problematisk at privatisering av inntekter som kommer fra naturressurser fratar befolkningen både i det lokale samfunn, men også nasjonalt store verdier på kort og lang sikt. De synes ei heller det er problematisk at kunnskapen som bli til gjennom teknologisk utbygging og handel forbli i privateide utenlandske bedrifter.

Når fornybar energi er så viktig slik statsminister uttrykker, og så lønnsomt slik NORWEA påstår, kan man da lure på hvorfor finansminister Siv Jensen mener at Oljefondet ikke får investere i vindmøller? Dette selv om Oljefondets aksjeportefølje hadde et klimagassutslipp på 100,9 millioner tonn CO₂ i fjor, og hele Norges klimautslipp i 2016 var på 53,3 millioner tonn CO2. Like fullt mener finansminister Siv Jensen at regjeringen skal fortsette å investere Oljefondets vedier i aksjer innen olje- og gass. Dette  på tross av at Norges sentralbanksjef, Øystein Olsen anbefalte høst 2017 at fondet skulle selge sine aksjer i olje- og gass-sektoren. Formålet var å redusere risikoen for tap ved fall i prisene på olje og gass. Bakgrunnen var at  Oljefondets rolle i norsk økonomi har økt betydelig de siste årene, og dermed har tapsrisikoen også økt betydelig. Man skulle trodd at denne situasjonen skapte en mulighet for statlig investering i norsk fornybar energi industri. Likevel valgte regjeringen å ikke følge opp rådene fra Norges sentralbanksjef.

Mange lurer nå på om statsminister Erna Solberg mener at utenlandsk eierskap av vindkraftverk er viktigere enn alt annet?

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.