Advertisements

Om oss

«State of Globe Norge» er ett nettsted som for så vidt har eksistert siden 2011, med noen ukers nedetid frem til det nå er oppe igjen, fredag den 13. april 2018.

Nettstedet har vært og skal fortsatt være et senter for informasjon du ikke vil finne som mange andre steder. Informasjon om Norge og verden, i en tid med store omveltinger, tradisjonelle medmedier på «klikkjakt» mer enn sannhet, propaganda og andre falske nyhet om hverandre.

Det er IKKE slik at State of Globe Norge aldri vil ta feil. Man må alltid dobbeltsjekke alt, fra alle! Også fra oss. Men vi vil gjøre vårt beste for sannheten, ikke for det politisk korrekte i en vanskelig tid.

De to kanskje viktigste temaene for oss fremover vil være:

1.) Konsekvenser av det voldsomme presset for å digitalisere alt, inkludert pengene våre. Noe som har ekstreme konsekvenser for blan annet vårt personvern.
2.) Den voldsomme uroen i verden pr. 13.04.18 og hva den gjør med Norge.
3.) Stortingets flertall synes å ville Norge skal avgi det meste av sin suverenitet til overnasjonale organer, med EU i spissen. I praksis snakker vi om det internasjonale bankvesenet.
4.) Helsevesenet og alternativer

Hans Christian Færden, som står bak dette nettstedet er mannen bak JA til kontanter, organisasjonen som fikk satt viktigheten av kontanter på det politiske sakskartet i Norge. Færden er nå dypt involvert i arbeid for kontanter internasjonalt, spesielt gjennom den globale bevegelsen Global YES to CASH. Men han var også med og arrangerte Stopp ACER demonstrasjonen som 19. mars d.å. ble avholdt foran Stortinget og er ellers engasjert i flere av de folkemobiliseringene mot suverenitetsavståelse som nå skyter fart i Norge.

Advertisements