17. mai 2020: Starten på Norge tilbake til virkelig folkestyre?

Hva feirer vi på 17. mai 2020? Grunnloven fra 1814 eller selvstendighet i 1905 og 1945? Jeg spør fordi mange de siste årene har undret seg over Stortingets flertall, som nær konsekvent har overlatt norsk suverenitet  til overnasjonale krefter som EU og FN.

Derfor kjemper jeg for at nordmenn skal styre i eget land

Du har de siste måneden kunnet lese mange kommentarer og artikler her på State of Globe om hvordan Stortingets flertall avgir stadig mer av Norges suverenitet til EU og for så vidt FN også. Du har til og med kunnet lese at statsminister Erna Solberg sitter i ledelsen for implementering FNs Agenda 2030, verden over. Hvorfor reagerer jeg så sterkt?

Opp til 73% av kommunal saksgang berøres potensielt av EU

I en rapport foretatt av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Oslo Met – storbyuniversitetet ble det undersøkt hvordan EU berører norske kommuner og fylkeskommuner, politisk og rettslig. Ser man den sammen med en tilsvarende undersøkelse ser man at opp til 73% av sakene blir berørt av EU.

Kommentar: EUs «Politbyrå», EU-kommisjonen skal ikke få styre oss

Med 3500 delinger på Facebook i løpet av 12 timer av denne artikkelen ser det ut til å Ola og Kari Nordmann kan ha fått nok av politisk overstyring og EU og dets Stortingslakeiers metodiske nedbygging av Norge. Å hindre kommunalt/fylkesmessig selvstyre synes å være en grense som ikke skal overskrides. Nå skal vi ikke …

Les mer