Hvem skal håndheve Grunnloven?

Avsløringene om NAVs manglende evne til å tolke og håndheve de gjeldende lover og at det i det hele tatt er en diskusjon hva regelverket sier er bekymringsverdig nok, men viser også et langt større og alvorlig problem; den stadig økende og grunnlovsstridige suverenitetsavståelsen til EU.

I Grunnlovens §1 står det klart og tydelig skrevet:

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.
Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk
.

En trenger ikke være jusprofessor for å forstå at den beslutningsmyndigheten som er avgitt til EU i eksempelvis NAV-saken og ACER strider med denne paragrafen, det holder i å forstå norsk og følge litt med på nyhetene.
Uavhendelig betyr at ingen regjering gis anledning til myndighetsavståelse over kongeriket Norge uten å gjøre seg skyldig i brudd på grunnlovens §1. At vi ikke lenger selv bestemmer hvilke lover og regler som skal gjelde for trygdemottakere, og har overlatt all beslutningsmyndighet over norsk energipolitikk til EU er bare to av mange eksempler på dette.

I den grad grunnlovsstridige suverenitetsavståelser blir diskutert handler det i stor grad om de såkalte «justeringene» krever 3/4 dels flertall i henhold til §115 eller ei, men etter mitt syn blir det bare mer tydelig at hele EØS avtalen i sin helhet er et brudd på §1.

Justisdepartementets lovavdeling er tilsynelatende like EU-servile som det Stortinget har vist seg å være, og sivilombudsmannen har i en rapport påpekt forvaltingens ulike tolkninger av lovverket i ulike etater og at sivilombudsmannens avgjørelser, som forøvrig heller ikke er rettslig bindende, ikke blir tatt til følge.

Dette er ikke en rettstat verdig.

Det er helt et åpenbart et behov for en uavhengig grunnlovsdomstol som gis myndighet til å gjøre konstitusjonelle vurderinger og myndighet til å utstede rettslig bindende pålegg. Arbeidet med å få denne domstolen på plass er allerede påbegynt av Foreningen Eidsvoll 1814 i kjølvannet av Stortingets flertall for tilslutning til ACER og det vil sannsynligvis bare bli flere og flere aksjonsgrupper som slutter seg til dette kravet etterhvert som vi blir vitne til at landets ressurser blir solgt ut til høystbydende på det europeiske kontinentet.

Aldri før har det vært så tydelig hva som egentlig foregår, og aldri før har vi vært mange nok til å faktisk kunne gjøre noe med det!
En god begynnelse ville etter min mening være å samle oss om kravet om en grunnlovsdomstol.

Signer oppropet her

Photo by National Library of Norway

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.