Vaksine mot religiøsitet presenteres her av en som høres ut som Bill Gates

Det er mange år siden jeg så denne videoen for første gang, og så ble den borte. Viser den Bill Gates, mens han i 2005 viser folk i Pentagon planer for en vaksine mot religiøsitet? Stemmen tydre i hvert fall på at det kan være ham.

Slik kan helsemonopolisten «Windows» Gates nå «bygge operativsystem» for menneskekroppen

Dette er en ikke så rent lite skremmende video du her kan se. Vel dokumentert viser den hvordan skaperen av PC-operativssystemet Windows nå har fått så stort globalt helsemonopol at han kan mistenkes for også å ville ta eierskap over mennesket selv. At han vil bygge menneskekroppens Windows.

Messenger icon
Send message via your Messenger App