Vaksine mot religiøsitet presenteres her av en som høres ut som Bill Gates

Det er mange år siden jeg så denne videoen for første gang, og så ble den borte. Viser den Bill Gates, mens han i 2005 viser folk i Pentagon planer for en vaksine mot religiøsitet? Stemmen tydre i hvert fall på at det kan være ham.