Viktig video: Covid-19, et varsel om vårt destruktive levesett?

Visste du at virus er blant byggesteinene for livet selv? Kanskje til ettertanke når vi ser Covid-19 nå? Kan det tenkes at Covid-19 egentlig avslører hele vårt levesett? Et «varsel» om å snu? Videoen er et meget sterkt innlegg i en Covid-19 koronatid.

Slik kan helsemonopolisten «Windows» Gates nå «bygge operativsystem» for menneskekroppen

Dette er en ikke så rent lite skremmende video du her kan se. Vel dokumentert viser den hvordan skaperen av PC-operativssystemet Windows nå har fått så stort globalt helsemonopol at han kan mistenkes for også å ville ta eierskap over mennesket selv. At han vil bygge menneskekroppens Windows.