Virolog avslører helseindustriens korrupsjon i USA

Dette er et meget illustrerende intervju om råskap og korrupsjon innen helseindustrien i USA.

Messenger icon
Send message via your Messenger App