17. mai 2020: Starten på Norge tilbake til virkelig folkestyre?

Hva feirer vi på 17. mai 2020? Grunnloven fra 1814 eller selvstendighet i 1905 og 1945? Jeg spør fordi mange de siste årene har undret seg over Stortingets flertall, som nær konsekvent har overlatt norsk suverenitet  til overnasjonale krefter som EU og FN.