Viktig video: Covid-19, et varsel om vårt destruktive levesett?

Visste du at virus er blant byggesteinene for livet selv? Kanskje til ettertanke når vi ser Covid-19 nå? Kan det tenkes at Covid-19 egentlig avslører hele vårt levesett? Et «varsel» om å snu? Videoen er et meget sterkt innlegg i en Covid-19 koronatid.