Den blandede rase mellom menneske og dyr utvikles nå

Et skummelt forskningsfelt er blanding av dyr og mennesker. Et felt militæret er veldig interessert i. De drømmer om soldater med ørneøyne, hundens nese og bjørnens styrke. Mye av denne forskningen er allerede farlig langt mot virkeligheten, mens vi alle sitter stille og lar det skje.

The mixed race between human and animal is for real

A scary field of research is the mixing animals and humans. A field the military is very interested in. They dream of soldiers with the eagle eyes, the dog’s nose and the bear’s strength. Much of this research is already dangerously far towards reality, while we all sit quietly and let it happen.