Den blandede rase mellom menneske og dyr utvikles nå

Et skummelt forskningsfelt er blanding av dyr og mennesker. Et felt militæret er veldig interessert i. De drømmer om soldater med ørneøyne, hundens nese og bjørnens styrke. Mye av denne forskningen er allerede farlig langt mot virkeligheten, mens vi alle sitter stille og lar det skje.