Have a blessed Sunday!

Av private grunner blir det dessverre ikke mulig med en skikkelig  søndagshilsen denne søndagen. Men State Of Globe kommer sterkere tilbake. Due to private circumstances you will unfortuinately not find the normal Greeting on a Sunday here on State Of Globe. But it will be back, hopefully next week.