Disse er i praksis EUs trojanske hest mot norsk demokrati

Hans Petter Graver er professor ved Institutt for privatrett, UiO. Han har skrevet pamfletten «Grunnlovens § 115 og ACER-saken». Han nyeste artikkel er meget avslørende om hvor inngripende EUs byråer og EØS-avtalen faktisk er.