Nå vil EU ta styringsretten fra norske kommuner

I 2007 ble EUs Tjenestedirektiv, også kjent som «Bolkestein-direktivet» nedjustert. Nå vil EU Kommisjonen ha det tilbake. Denne gang så inngripende av selv kommunal styring vil fratas oss nordmenn.