Sammen så er vi sterke!

For mange år siden jobbet jeg med mennesker, unge mennesker som hadde hatt til dels ekstremt mye vondt i livet sitt. De la mye av grunnlaget for den jeg er i dag.