Finnes det noen større enn Ham, som var den minste? (Video)

Finnes det noen som skaper større strid enn Ham som gav sitt liv for at vi skulle få leve? Finnes det noen som er større enn Ham, som var den minste, i en krybbe i en stall?

Han vant! Uten penger! Uten våpen! Han vant!

Jesus av Nasaret, uten penger og våpen, erobret flere millioner enn Alexander, Caesar, Mahomet og Napoleon; uten vitenskap og opplæring, kaste han mer lys på ting som er menneskelig og guddommelig enn alle filosofer og skoler kombinert; uten skolert veltalenhet talte han visdomsord som aldri ble talt hverken før eller siden, og produserte effekter som …

Les mer