Paven avviser Jesu fysiske oppstandelse

I sin nye bok og i tidsskriftet han grunnla, La Repubblica, hevder Eugenio Scalfari, en mangeårig venn av pave Frans at paven fortalte ham at Jesus Kristus ikke reiste seg kroppslig fra de døde, men «åndelig skikkelse». Det er CNSnews.com som forteller dette.

Dette står i skarp motsetning til både den katolske og den protestantiske kirkens lære og Bibelens evangelier, og må mildt sagt rokke ved grunnvollene i katolisismen.

Det gir definitivt også vann på mølla til de stadig flere som stiller spørsmål ved hvem denne paven virkelig er. I den katolske kirkes katekisme, seksjon 645, står det: «Ved berøring og deling av et måltid oppretter den oppstandne Jesus direkte kontakt med disiplene. Han inviterer dem på denne måten til å erkjenne at han ikke er et spøkelse og fremfor alt for å bekrefte at det oppstandne legemet han viser dem er det samme legemet som ble torturert og korsfestet, for det fremdeles bærer sporene av hans lidelse og død.»

I La Repubblica og i innledningen til sin nye bok uttaler Scalfari at pave Frans sa: «Han [Jesus] var en mann til han ble plassert i graven av kvinnene som salvet kroppen hans. Den natten i graven, forsvant mannen [ Jesus] og kom ut fra grotten i form, av en ånd som møtte kvinnene og apostlene mens han fremdeles bevarte personens skygge. Deretter forsvant han definitivt.” Den englske oversettelsen, som min norske oversettesle er bygget på, og rapporten ble først lagt ut på nettet av ChurchMilitant.com og LifeSiteNews.com.

I oktober uttalte Scalfari i La Repubblica at pave Frans hadde fortalt ham at Jesus inkarnert bare var en mann mens han var på jorden, ikke både menneske og Gud som den katolske kirke lærer, så vel som de fleste protestantiske kirker. Johannes 20: 19-21, sier: «Om kvelden til den [oppstandelsesdagen], den første dagen i uken, da dørene ble låst der disiplene var av frykt for jødene, kom Jesus og sto blant dem og sa til dem: ‘Fred være med dere.’ Da han hadde sagt dette, viste han dem hendene og siden. Da ble disiplene glade da de så Herren.»

I et svar til Church Militant, benektet ikke Holy See Press Office det Scalfari sa om paven. I stedet ga de ut følgende uttalelse,» Som allerede sagt ved andre anledninger, ordene som Dr. Eugenio Scalfari tilskriver i anførselstegn til den hellige far under intervjuene han hadde, kan ikke betraktes som en trofast beretning om det som faktisk ble sagt, men snarere representerer en personlig og fri tolkning av dem som hørte på, slik det fremstår som helt tydelig fra det som er skrevet i dag om Jesu Kristi guddommelighet. «Jesus Kristus og apostelen Thomas. (YouTube) Det er en fornektelse som ikke fornekter. Pressekontoret oppgir ikke at det Scalfari skrev var falsk; det hevder bare at det» kan ikke betraktes som en trofast beretning.

I 2018 rapporterte Scalfari at pave Francis fortalte ham at det ikke er noe helvete. Paven benektet aldri det hans gamle venn publiserte.

Kilde: Scalfari: Pope Denied Bodily Resurrection of Jesus Christ | CNSNews

Photo by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view

2 kommentarer om “Paven avviser Jesu fysiske oppstandelse”

 1. Jeg synes pave Franz virker som en mann forut sin tid, når det gjelder de av hans uttalelser som du refererer.
  Mennesker som er forut sin tid vekker gjerne irritasjon når de gir uttrykk for sine oppfatninger, på tross av at deres uttalelser er mer logiske og ransakelige enn de bestående.

  Etter hvert som menneskehetens intellektuelle og logiske evner vokser, vil et økende antall miste troen på de av bibelens tekster som de opplever mangler indre logikk. Den instinktive trosevne er degenererende. Hos noen er den allerede helt borte.
  Jesus visste dette, fordi han kjente Guds plan for fremtiden. Han visste også at en dypere intellektuell redegjørelse av sannheten ville treffe steinbunn hos datidens mennesker. Men han lovet at han ville sende «talsmannen den Hellige Ånd» når vi kunne bære det.

  Jesus oppgave var ikke å gi en intellektuell forklaring på noe, men å veilede menneskene ved å demonstrere tilgivelse og allkjærlighet, som var neste trinn i skapelsen av menneskene i Guds bilde.

  Bibelen er manipulert, og blir, ettersom århundrene går, utdatert. Unntaket herfra er Jesus uttalelser, som alle er kosmiske sannheter, hvilket betyr at de har full gyldighet overalt og til all tid.
  Denne manipuleringen av bibelen er en del av Guds plan. Ingenting skjer tilfeldig. «Hvert hodehår er telt.» Om et støvfnugg kunne falle på feil plass, ville universet kollapse.

  Trosevne er ikke en viljesakt, akkurat som det ikke er en viljesakt hvilken alder du har. Om dette er sant, vil ingen kunne straffes for manglende tro. Jesus nevnte selv heller ikke noe helvete. Men han nevnte lutring.

  Det finnes nemlig en karmalov, som sier at «som du sår skal du høste». Lidelse er selvskapt, og har en forståelig pedagogisk hensikt. Uten lidelse, ingen human utvikling. Det finnes ingen urettferdighet i universet (Guds organisme). For å forstå dette, må man se tilværelsen i et flerlivsperspektiv, som Jesus insinuerer i flere av sine uttalelser (Den som ombringer ved sverd, skal selv ombringes ved sverd). Omtaler av karmaloven ble fjernet fra bibelen under kirkemøtet i Nikea i år 325.

  For å fjerne uedle metaller fra en metallklump, må den lutres, altså smeltes. Og det er jo det som foregår i vår fysiske tilværelse på slutten av dyreriket, hvor vi befinner oss. Riktige mennesker blir vi først når vi oppnår såkalt Kristusbevissthet. Og det er visstnok rett rundt hjørnet, om ca. 3 000 år, i følge åndsvitenskapelige skrifter. Men først lutring, så vær forberedt på lidelse innimellom, om du ikke er «ren» allerede. Og det er du helt sikkert ikke.

  Jesus fysiske organisme, som alle organismer, begynte på sin oppløsning når ånden forlot det. Han kunne ikke komme tilbake i den samme organismen. Hvordan skulle det gå til? Gud er allmektig, men ikke på den måten mange troende oppfatter det. Gud bryter ikke sine egne lover. Hvorfor skulle han det? De er jo fullkomne.

  Jesus gjenoppsto i en ny organisme han selv skapte i et åndelig (høypsykisk) stoff. Dette kan mennesker som har nådd en viss åndelig utvikling gjøre på sekunder. Og denne organismen var tilstrekkelig for formålet Jesus hadde med å gjenoppstå.

  Jesus var både menneske og Gud, som vi alle er. Men han ligger et godt stykke foran oss i utviklingen (som en storebror). Vi vil altså alle nå Jesus utviklingsnivå med tiden. Ingen unntak her. («Dette vil dere også kunne gjøre, og mere til.»)
  Det finns ingen sjeler som kan unnværes, uansett. Og absolutt alle vil nå frem til sin ferdigskapelse i Guds bilde.

  Dette er et støtteskriv. Ikke for pave Frans, som jeg vet lite om, med de av hans uttalelser som du har referert til.

  Jeg synes nettsiden din er en av de mest spennende av de jeg kjenner til i Norge for tiden. Den inneholder både religion, vitenskap og artikler om det som egentlig foregår i verden. Men det hadde vært enda mer spennende om flere hadde kommentert, så jeg kunne sett hva andre mener om det du skriver om.

  Svar

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.