Gjør vi myndighetene til gud, blir vi hans slaver

«Når folket frykter sin regjering har vi tyranni; Når regjeringen frykter folket har vi frihet.» (Thomas Jefferson). Jeg har mange ganger blitt minnet på dette utsagnet fra en av grunnleggerne av Amerikas Forente Stater. Vi har stor tillit til våre myndigheter her i Norge og vi synes å se få skyer i horisonten for vårt demokrati og våre personlige liv. Har Jeffersens utsagn like fullt relevans for oss og våre liv i Norge nesten 250 år senere?

Nå kan vi bli overvåket gjennom tykke vegger

Et forskerteam fra MIT har utviklet og testet en teknologi som kalles RF-positur. Teknologien bruker kunstig intelligens til å kunne se enkeltmenneskers kroppsstillinger og bevegelser gjennom solide vegger. Dette er dessverre ikke noe nytt. Første gang jeg hørte om en slik teknologi var for omlag 10 år siden, da jeg jobbet i teknisk fagpresse. En …

Les mer