Trumps handelskrig åpner døren for en ny verdensorden for fred

(Oppdatering 12. juli kl. 13.00: President Trump har akkurat holdt pressekonferanse ved avslutning av NATO-møtet. Det synes vanskelig å få noen særlig tydeligere bekreftelse på at analysen under her holder vann enn nettopp hva Trump sa.  Trump understreket at Putin, ikke er hans fiende, mens hans konkurrent, og at hovedmålet for Trumps presidenttid er å …

Les mer