Hvithaiene gir oss tyranni og oppblåst stat

Flertallstyranni er ikke et unormalt avvik fra demokrati. Og hvithaier driver statens vekst.