«Folkets revolusjon» når Trump nå tar kontroll over Federal Reserve

Den amerikanske statsbanken er for mange selve symbolet på alt som er galt denne verden. En sentralbank som hverken var amerikansk da den ble startet eller er spesielt sentral for USA.  Det er vanskelig å tallfeste hvor mange mennesker som indirekte og direkte er døde grunnet den banken. Men nå taler ting for at det er slutt. Trump gikk til valg på å overta kontrollen over Federal Reserve, og nå har denne prosessen startet.