Trumps kamp mot Federal Reserve kan fjerne verdens sentralbanker

At Trump kjemper en historisk kamp mot Federal Reserve systemet, og ser nå ut til å vinne er allerede klart. Men vil verdens andre sentralbanker, slik vi kjenner dem, kunne overleve i en verden uten Federal Reserve?