Covid-19: Globaliseringens perfekte storm

Hvordan kan globale selskapers ny-kolonisering, også kjent som globalisering fortsette som før etter koronakrisen? For det er vel liten tvil om at koronaviruset Covid-19 har blitt globaliseringens perfekte storm?