Video fra 2014: Covid-19 = Ebola2 prosjekt? 

Her er spørsmålene vi må tillate oss i verden der det blir stadig oftere klart at lite er som vi tror. Videoen er med den hardtslående amerikanske journalisten Harry Vox. Han snakker om spillet rundt Ebola. Han kunne vel like gjerne ha sagt Covid-19?