Hvem skal håndheve Grunnloven?

Avsløringene om NAVs manglende evne til å tolke og håndheve de gjeldende lover og at det i det hele tatt er en diskusjon hva regelverket sier er bekymringsverdig nok, men viser også et langt større og alvorlig problem; den stadig økende og grunnlovsstridige suverenitetsavståelsen til EU.