Demokratiske fallgruver ingen snakker om

I fjor tok Abid Q. Raja (V) til orde for at manglende mangfold i det norske samfunn, er forårsaket av et usynlig glasstak i arbeidslivet, som hindrer etniske minoriteter å nå igjennom. Det bildet som Raja tegnet i fjor, ble bekreftet av årets valgkamp.