Global teknologiboble kan sprekke, med Apple i spissen

En ny global og finansiell teknologiboble ser ut til å utvikle seg. En boble som kan gå veldig galt, og få store konsekvenser om/når den sprekker.

Boblens årsak er ganske enkel. Vi har i en god stund nå hatt voldsomt oppblåste aksjepriser, grunnet overdreven og ubacket pengetrykking i mange land. I USA spesielt.

Pengetrykkingen, såkalte kvantitative lettelser, QE var selvfølgelig dømt til å få konsekvenser. Det er svært vanskelig å ikke se hva som nå synes å utvikle seg u finansmarkedet uten å ha QE som bakteppe.

Disse nye ubackede pengene har i praksis gått til, blant annet å holde aksjemarkedet vesentlig høyere enn realitetene tilsier. Et marked det kan være god grunn til å spørre om blir holdt kunstig i live, av nye penger uten reell verdi.

Svært forenklet kan vi også anta at å bruke disse nytrykte pengene til i praksis kunstig åndedrett for aksjemarkedet har bidradd til at USA og andre sentrale aktører  har unngått hyperinflasjon. Noe tradisjonell økonomisk teori ville forventet.

En annen årsak til at boblen snart kan sprekke er etter mitt syn innprising av vanvittige fortjenestemarginer i selskaper som Apple. Et selskap som nå også satser stort i pressede lavmargin-markeder, som digital betaling. Noe som nok skyldes at telefonene har blitt veldig kostbare og ikke byttes så ofte som før. Da må det normalt sett høye årlige inntektsnivået også kompenseres med andre inntektskilder.

Apple og Facebook har valgt digitale betalingsløsninger som sin alternative inntektskilde, slik at de får utnyttet sin kundebase og infrastruktur.

Men hvor klokt lavmarginsprodukter som dette er for selskaper som er bygget på høye marginer og ganske tydelige QE-oppblåste aksjekurser kan diskuteres. Spesielt når så mange markeder trues av resesjon, nå som kunstige stimuli som QE forhåpentligvis er historie.

At digitale betalingsløsninger selvfølgelig kan være en potensiell pengemaskin for selskapene i dette markedet er opplagt, i det minste på papiret? Gitt at volumene blir store nok.

Volumene er slik jeg ser det spørsmålet over alle spørsmål for disse aktørene. For å konkurrere med verdens banker, der flertallet har desperat behov for å overleve, i et marked der antall aktører samtidig vokser nesten eksponensielt synes å være en risikosport av det sjeldne. Noen denne artikkelen vel mer enn viser?

Digitale betalingsløsninger er basert på såkalt finansteknologi, FinTech. Dette er et teknologisk område som gjennom år nå har vokst med en steppebranns fart, selv om veksten handler om volum mer enn fortjeneste. Aktørene er svært mange og nye «kommer hver dag».

Investorene kan synes helt ukritisk å kaste penger etter det meste innen dette markedet.

Om det bak dette kan ligge økonomisk og annen stimulans fra det globale banksystemet når det gjelder fintech utvikling skal ikke påstås. Men det globale banksystemets intense push for å fjerne fysiske kontanter bør kunne sees som i hvert fall indikasjoner på akkurat dette. Faktum er jo at uten kontanter kan banker som burde vært slått konkurs for lenge siden leve videre som om ingenting har skjedd. De lever direkte på sine innskytere, som tvinges til å ha alle sine penger i bankene. Ikke der de selv vil. Bankene behøver da i mindre grad enn noen gang å sikre sin egen drift, for det vil ikke finnes  andre penger i omløp enn dem som er i bankene.

Helt avslutningsvis bør det også nevnes at mange av de nye teknologiboblene satser på at folk skal abonnere, mens virkeligheten er at mange tilsvarende produkter allerede gratis å bruke. De er finansiert av annonser. Hvor skal folk betale abonnement da? Spesielt i en begynnende økonomisk resesjonstid som nå?

Vi lever i sannhet i en interessant tid. Tiden fremover kan bli litt mer spennende enn kanskje godt er?

Kilde: Here We Go Again: Tech Bubble 2.0 but “This Time It’s Different”

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.