Klimabevegelsen bærer klassiske tegn på å være en religiøs sekt

La det være helt klart. Min kommentar her handler ikke om at vi ikke har klimaendringer nå, og at de til dels kan kan skyldes oss selv. Min kommentar er rettet mot det som helt åpenbart har blitt en fullstendig pengerdrevet religiøs kult, der ingen alternative årsakssammenhenger tillates å bli diskutert.