Global teknologiboble kan sprekke, med Apple i spissen

En ny global og finansiell teknologiboble ser ut til å utvikle seg. En boble som kan gå veldig galt, og få store konsekvenser om/når den sprekker.

Folkehelsemeldinga svikter – demonstrerer behovet for et nytt strålevern

Folkehelsemeldinga er nettopp publisert. 5G, AMS/smartmålere og stråletåka får bystyrer, fagfolk og parlamentarikere til å rope Varsko! og Stans! kloden over av hensyn til folkehelsa. For tegnene er der på at helsa – både til folk, insekter, fugl, andre dyr og planter – i løpet av en generasjon er blitt preget av den slags stråling som ligger utenfor strålehygienikernes synsfelt.