Leserbrev: Våre merkelige politikere

Som vi alle har fått med oss så er det forandringer i landet vårt. Hvilken rolle spiller våre politikere?

Leserbrev: Presse-Norges Faktisk.no synes å mene at støtte til Grunnloven og ytringsfrihet bunner i konspirasjonsteori

Jeg ønsker å rette en stor hjertevarm og seriøs takk til Faktisk.no, som har brukt en forsker som stiftet og har tilhørighet til en subkultur som har som mål å motarbeide kirkens, kristen og muslimsk innflytelse i Norge for å bekjempe det de og han mener er en subkultur bak Grunnlovsmarsjen 2020.

Hastehøring, opprettholdelse av kriselov hva angår bruk av militært personell.

Det oppfordres til at folk setter seg inn i denne hastehøringen, og responderer på den innen 22.9.2020 kl 1200. Dette er et åpent brev man står fritt til å bruke, eventuelt modifisere. Høringen omhandler forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret, for å avhjelpe konsekvenser med Covid-19.