Hastehøring, opprettholdelse av kriselov hva angår bruk av militært personell.

Det oppfordres til at folk setter seg inn i denne hastehøringen, og responderer på den innen 22.9.2020 kl 1200. Dette er et åpent brev man står fritt til å bruke, eventuelt modifisere. Høringen omhandler forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret, for å avhjelpe konsekvenser med Covid-19.

 

Lovverket ble opprinnelig innsatt som et tiltak i forhold til en situasjon man visste svært lite omkring. Det forelå et affektaspekt relatert til at sykdommen skulle være langt farligere enn den var. Per i dag, vet vi at dødeligheten i Norge er på 0,02% og ellers i verden 0,03%. Disse tallene baserer seg på positive tester. Man vet med sikkerhet at antallet positive er langt høyere, fordi en stor andel av de koronasmittede er asymptomatiske. Dødeligheten blir således dertil lavere.

Situasjonen kan på ingen måte beskrives som en krise med behov for opprettholdelse av kriselovverk i form av potensiell bruk av militært personell. Med andre ord, det er ikke juridisk grunnlag for å opprettholde kriseloven omkring bruk av militært personell.

Ordlyden i loven er også diffus, hvor det ikke blir tilkjennegitt hvordan militæret skal «bistå» og «avhjelpe», samt hvilke «konsekvenser» av koronasituasjonen man snakker om. Den runde ordlyden begrenser i liten grad omfanget av virkeområdet som blir gitt.

Det er også et moment at denne hastehøringen vil kunne influere direkte på en annen hastehøring av 18.8.20, relatert til bruk av eksperimentelle GMO (genmodifiserte) legemidler ovenfor befolkningen. Som en følge av hastehøringen, vil det være potensiale for at angitt personell kan involveres i distribusjon av eksperimentelle GMO legemidler, også tilrettelagt for, i form av en hastehøring. Den svekkede rettssikkerheten potenseres i form av usikkerhetsfaktorer når man ser at hastevedtak blir liggende på hverandre i en slik situasjon. Kun svært alvorlige kriser vil kunne rettferdiggjøre slike forsterkende forhold av usikkerhet. Det er allerede på det rene at koronasituasjonen ikke er en slik krise.

Det er også et moment at slike hastehøringer ikke behandles i Stortinget. Samt at høringen ble gjort kjent den 17.9.2020 med frist 22.9.2020.

 

Link til omtalte høring:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–forlengelse-av-midlertidig-lov-om-forvaltning-av-personell-i-forsvaret-for-a-avhjelpe-konsekvenser-av-covid-19/id2741946/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2017.09.2020&utm_content=H%C3%B8yringar&expand=horingsnotater&fbclid=IwAR24vd9fxWx4L1y-z2QExhCn9i-ywpS4pywSHuLsgxe1Gd1cFtBU_Fg0jE4

Link til høring med frist 18.8.20:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kort-horing—forskrift-om-klinisk-utproving-og-utlevering-av-gmo-legemidler-til-behandling-eller-forebygging-av-covid–19/id2723735/

 

~Pandora

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.