TISA & TTIP – keiseren i nye klær

Hvor er debatten om den verdensdomstol som EU nå planlegger? En domstol som i praksis skal ivareta næringslivets interesser mot nasjonene. Vi bør kanskje kalle den det som aldri ble handelsavtalene TISA & TTIP i nye klær?