Japanske forskere har bekreftet finske funn. CO2 er et minimalt klimaproblem 

Japanske forskere kan nå bekrefte tidligere funn fra et forskerteam ved Turku Universitet i Finland. Den viktigste årsaken til klimaendringer er ikke CO2, men stråling fra verdensrommet. Den påvirker skylaget og kan skape en paraplyeffekt. Science Daily presenterer også bekreftelsen fra Japan.

Grønne skiftet handler om nytt globalt «1984» pengesystem, mindre om miljø og klima

Den amerikanske kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez lanserte for en tid tilbake sin radikale plan mot miljø og klimaproblemer. Nå medgir hennes stabsjef i Washington Post at «Green Deal» egentlig skulle bli fundamentet for et nytt og ikke-kapitalistisk pengesystem. Dermed har vi for annen gang fått bekreftet at det er penger og kontroll, ikke så mye klima som ligger bak den angivelige klimakampen.