Klimabevegelsen bærer klassiske tegn på å være en religiøs sekt

La det være helt klart. Min kommentar her handler ikke om at vi ikke har klimaendringer nå, og at de til dels kan kan skyldes oss selv. Min kommentar er rettet mot det som helt åpenbart har blitt en fullstendig pengerdrevet religiøs sekt, der ingen alternative årsakssammenhenger tillates å bli diskutert.

Den riktignok til tider kontroversielle, men likefullt svært erfarne de-programmereren for folk som har havnet i religiøse sekter, Rick Alan Ross har laget en 10 punkts liste over hva som kjennetegner en sekt. En slik som folk må reddes ut fra, For ingen rasjonelle argumenter fungerer lenger når man snakker med dem. Programmeringen har gått så langt at vanlige tankemønstere har blitt borte.

Det virkelig skremmende ved Ross sin liste over det som kjennetegner en skadelig er at nesten alle punktene stemmer overens med det vi alle kan observere når det gjelder klimabevegelsen.

Noe skribenten Anthony Watts har skrevet utfyllende om her.

Alle bør lese hva Watts skriver, men ekstremt forkortet påpeker Watts følgende. Jeg kommer først med Ross sin 10 kjennetegnspunkter for en sekt, punkt for punkt, i uthevet skrift:

  1. Absolutt autoritær, uten ansvarliggjøring av ledelsen. 

Bevegelsens «evangelister», som Al Gore og Leonardo di Caprio har ingen faglig bakgrunn for hva de preker om, men nåde dem som peker på at «keiserne mangler klær».

  1. Ingen toleranse for kritiske spørsmål eller undersøkelser

Selv det minste kritiske spørsmål kan bety at «man lyses i bann», inkludert i mediene.

  1. Ingen meningsfull oversikt over finansiering, inkludert revisjon av kultens økonomi

Hvordan finansieres alt? Hvor mye fra verdens regjeringer etc. Hvem mottar pengene. Og ikke minst hvor mye er det vi snakker om?

  1. Urimelig frykt angående verden utenfor, slik som kommende katastrofer,  onde konspirasjoner og forfølgelse.

Dommedagsvarsler om katastrofer som aldri skjer, fiendelister og stadige mistanker om at oljeindustrien og andre rotter seg sammen mot dem.

  1. Det finnes ingen godtatt grunn til forlate sekten. Tidligere følgere tar alltid feil, er negative, eller til og med onde, i sektens øyne.

Professor Richard Tol var en del av FN’s IPCC panel da han ikke kunne stå for det samme som dem lenger. Du kan lese her om hva som skjedde med Toll da han trakk seg. Tol er bare ett eksempel.

  1. Tidligere medlemmer forteller ofte de samme historiene om overgrep og om et lignende mønster av misnøye

Flere andre har gjort det samme som professor Tol, og forteller om tilsvarende reaksjonsmønster mot dem. Det skal ligne på opplevelser som avhoppere fra Scientologikirken har.

  1. Det er poster, bøker, nyhetsartikler, eller TV-programmer som dokumenterer misbruk av gruppen/lederen.

I et samspill med mediene blir sanksjonene mot dem som bryter med sektens konsesus god dokumenter.

  1. Følgere føler de aldri blir «gode nok».

Om det er noe som er klassisk med klimakampen så er det vel nettopp dette? Vi kommer aldri i mål med noe som helst?

  1. Gruppen/lederen har alltid rett

Så å si alt urolig vær i naturen skyldes i klima, i følge klimabevegelsen. Det er vanskelig å oppfatte kommentarene annerledes. Mens f.eks. en snøstorm ikke er klimaet, ifølge mange. Da er det plutselig kun et værproblem. Uansett forklaring får de alltid rett.

  1. Gruppens leder har enerett på sannheten, ingen andres undersøkelser eller oppdagelser er akseptable eller troverdige 

All såkalt forskning eller andre oppdagelser som bekrefter klimahypotesen fremheves og likes og kalles klimaforskning. Alt som setter såkalt «klimakonsesus» i et kritisk lys kalles klimafornekting.

For en ekstra gang å understreke poenget her så er alle de 10 punktene i uthevet skrift «diagnosemanual» for folk som skal identifisere en usunn sekt. Punktene har isolert sett ingenting med klimakampen å gjøre. Men skribenten Anthony Watts fikk ideen om å teste punktene mot den klimaorienterte delen av miljløbevegelsen og fikk et lite sjokk. Hele Watts’ sin artikkel finner du link til også på bunnen her. Den er selvfølgelig litt tabloid, men poenget bør uansett være meget klart.

Personlig tenker jeg at man skal være temmelig blind for å ikke å se at vi har klimautfordringer. Det er årsaken vi diskuterer. Naturlige skifter som f.eks. at de magnetiske polene nå bytter plass, og menneskelagde, som nedhugging av regnskog, overdreven bruk av karbonenergi og ikke minst testing og bruk av teknologi for værmanipulering. Hvilket også er det perfekte våpenet. Man kan fullstendig ødelegge et land ved bruk av slik teknologi, matproduksjon i særdeleshet. Uten at det kan bevises. Antagelig er det derfor FN har forbudt værvåpen? Men betyr det at de ikke eksisterer, og kanskje brukes? Hvem skal kunne bevise noe som helst?

Så lenge en slik diskusjon i praksis umuliggjøres ved at alle som ikke godtar det som påstås er konsensus, blir latterliggjort og forsøksvis karakterdrept uansett hva de kommer med blir klimakampen meningsløs. Intet annet enn et pengespill, for å gjøre noen få veldig rike og for at andre tidligere «oljogarker» skal beholde makten etter at petrodollaren nå blir borte. Å drive opp prisen på og kontrollere grønn energi og sakte, men sikkert innføre global beskatning gjennom videre utvikling i det grønne skiftet er en måte å gjøre det på.

Kilde: Is the climate change movement a ‘cult’? | Watts Up With That?

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.