Transgender – En pakt med djevelen

I Norge som i resten av verden ser vi en urovekkende trend hvor barn ønsker å skifte kjønn. Frem til nylig har det vært snakk om noen få individer og da vanligvis menn som ønsket «å bli kvinne». Nå har det vært en eksplosjonsartet vekst av særlig unge jenter som ønsker å «bli gutt». I USA snakker de om en økning på formidable 4000 %.