NH-90 helikopter-skandalen: Den egentlige årsaken

NH-90 skandalen vil bli en av de største i Norges historie. Skandalen har medført at fregatter og kystvaktfartøyer har seilt omkring uten helikoptre, noe de vil kunne gjøre i flere år fremover. Mangelen medfører en dramatisk reduksjon i fartøyenes operative evne. Helikoptre var videre en viktig del av beslutningsgrunnlaget for fartøysanskaffelsene. I denne artikkelen vil …

Les mer