Fikk takk og kontante gaver fra bankens Automatiske TakkeMaskin

ATM er den engelske betegnelsen for minibank. I 2014, samme år som undertegnede startet det som skulle bli JA til kontanter, ville den kanadiske banken TD gi sine kunder en takk og noe utvalgte og ekstra spesielle kunder en virkelig spesiell takk. Disse kundene var ikke rike eller på annet vis noen som hadde gitt …

Les mer

Farlig mangel på vedlikehold av fylkesveiene i distriktene

Mange fylker sliter med å stoppe forfallet på vegene de har ansvar for. Det går fram av en rapport gjort av Vista Analyse for Opplysningsrådet for Veitrafikken. Ifølge rapporten øker vedlikeholdsetterslepet særlig på Vestlandet og i Nord-Norge, blant annet på grunn av kostbart vedlikehold av tunneler og bruer. Dette skriver NRK på sine nettsider. Dette …

Les mer

Identitetspolitikken – en fiende av arbeiderklassen

Nyhetssjef i Klassekampen  Mímir Kristjánsson (MK) skriver i en bredt oppslått artikkel 29. august 2018 om den såkalte identitetspolitikken under tittelen Identitetskrisa. MK har latt seg inspirere av den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama og hans artikkel Against Identity Politics The New Tribalism and the Crisis of Democracy. Det er ikke godt å vite hvorfor man …

Les mer

Taktisk allianse og parallellsamfunn

Av Eva Thomassen. Svar til Erling Folkvord I steigan.no har Folkvord 15.8.2018 i artikkelen:14 Syria-svar til Eva Thomassen tatt for seg løsrevne sitater fra flere av artiklene jeg har skrevet om kurderne i Syria og kommentert dem.. Jeg velger å svare på en av kommentarene hans. Men, først: Der Folkvord bruker ordet «Assad» som navnet på president Bashar Al-Assad, bruker jeg president …

Les mer