Protokoll fra generalforsamling i Mot Dag AS

Generalforsamlingen i Mot Dag AS ble holdt i Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 16. juni 2018, kl 11.00. Dagsorden for møtet var: Åpning og konstituering Valg av ordstyrer og referenter Årsrapport om virksomheten ved redaktør Pål Steigan Regnskap og tertialrapport Planer framover   – 2. Åpning og konstituering Styreleder Per-Gunnar Skotåm starter med å orientere. Det …

Les mer