Brutt økonomisk nakke for verdens nasjoner kan bli verdensregjering

Flere og flere av verdens elitister innrømmer at de ønsker en slutt på verdens nasjoner, og innføringen av en verdensregjering. Hva kan de gjøre for å nå et slikt mål? Jeg ville ha «hjulpet»alle landene jeg kunne mot statens økonomiske stup. Dermed vil målet løse seg selv. Men jeg tenker selvfølgelig alene på stygge tanker som dette?