Hvilke spørsmål bør stilles i klimasaken?

Forfatteren er opptatt av å stille kritiske spørsmål. Her ramses det opp en lang rekke spørsmål som er relevante i klimasaken. Meningen med spørsmålene er å vise på ett sted – i svært kortfattet form – hvor omfattende klimasaken er, og at hele saken ikke er avhengig av perifere tvilsspørsmål.