Smartmålere: Nettselskapene skjønner bildet. Men gebyrer!?

Nettselskaper landet rundt sender for tida ut skriv til de vanskelige kundene med tilbud om tekniske løsninger som kan redusere strålingen og varsel om gebyrer. De har begynt å forstå at mikrobølgene fra AMS skaper akutte helseplager hos en del av kundene og er en helserisiko på sikt. De bransjefolkene som advarte, har fått rett. …

Les mer

Google vil hjelpe Kina med sensur og overvåkning

Søkemotorgiganten Google har på oppdrag fra Kina laget en egen søkemotor som knytter brukernes søkehistorikk til deres telefonnummer, så det blir lettere for kinesiske myndigheter å overvåke befolkningens nettaktivitet. Dette skriver The Intercept. De skriver også at flere ansatte har sagt opp på grunn av sine etiske betenkeligheter med prosjektet. Søkemotoren, som har kodenavnet «Dragonfly», …

Les mer

Libyakrigen – Noreg best i klassen

Av Ivar Jørdre. Libya var den best utvikla velferdsstaten i Afrika, den muslimske verda, ja, til og med var landet betre i arbeid, utdanning og helse enn mange vestlege og rikare land. Men det var før 2011. Eit utval leia av tidlegare utanriksminister Jan Petersen frå Høgre har laga Rapporten om Norges krigsdeltakelse i Libya. I rapporten …

Les mer