Daily Archive: desember 18, 2015

Rapport ber om tiltak mot midlertidige stillinger 0

Rapport ber om tiltak mot midlertidige stillinger

Utvalget som har vurdert tjenestemannsloven, vil stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser og oppsigelse i statlige etater og virksomheter. Leder av Forskerforbundet, Petter Aaslestad er fornøyd med forslaget.

Den desperate kampen om den siste olje (og gass) 0

Den desperate kampen om den siste olje (og gass)

Olje er strategisk råvare nummer én! Uten olje og gass går det moderne samfunnet slik vi kjenner det i oppløsning, sammenbrudd og hungerkatastrofer følger. Glem den såkalte Paris-avtalen. Fossile energikilder utgjør fortsatt 85% av forbruket. Hele den moderne kapitalistiske produksjonsmåten, inklusive landbruk, transport, handel og lagring er totalt avhengig av olje, kull og gass. Men…

Hva har du gjort i dag, lille venn? Derfor svarer barnet ditt «ingenting» 0

Hva har du gjort i dag, lille venn? Derfor svarer barnet ditt «ingenting»

Det nytter ikke å spørre barna hva de har gjort i barnehagen – men det finnes en taktikk som virker. 

Norsk rapport viser at IS-olje havner i Tyrkia 0

Norsk rapport viser at IS-olje havner i Tyrkia

Norske myndigheter har i hvert fall siden juli 2015 visst at olje fra IS-kontrollerte områder i Syria smugles til Tyrkia og selges der til svært lave priser.  Dette framgår av en hemmeligholdt rapport som konsulentselskapet Rystad Energy har utarbeidet på oppdrag for Utenriksdepartementet. Klassekampen skriver: Klassekampen har fått tilgang til hemmeligholdte UD-dokumenter som slår fast…

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.