Washington DC, City of London og Vatikanet er suverene stater

– Visste du at City of London er verdens finanshovedstad? At Washington DC er verdens militære hovedstad, og at Vatikanet er verdens religiøse hovedstad? Og at alle disse tre geografiske begrensede stedene er suverene enheter i landene vi finner dem?