Når forskning blir et verktøy for politisk og økonomisk vinning

Kan vi egentlig stole på forskning og vitenskap? Alt i vårt samfunn, er basert på vitenskapelige sannheter. Hva da når disse sannheter avsløres?  En utrolig viktig og tankevekkende artikkel, av Ole-John Saga. Ikke minst på grunn av den samlede mengde tungtveiende bevis.

Tyske forskere, jurister og aktivister samlet mot 5G: – Nå skjønner «strålevernet» tegninga!

«Her i Kassel ser du skadene på trærne fra mobilmaster i parker og alleer! Kommer du inn i gårdsrommene der trærne står i skyggen fra mastene, er de gjerne friskere.»  Det var forskeren Cornelia Waldmann-Selsam, biolog med stråleskader på trær som spesiale, som sa dette til meg sist lørdag.

Jeg var i Tyskland for å delta på et møte der en forvaltningsdommer og flere andre jurister og forskere skulle holde foredrag om tiltak mot 5G…