Etter korona: Dette kan bli verden om 5 år

Denne videoen er meget ubehagelig å formidle, for den forteller om verden slik mektige krefter synes å ønske den skal bli innen fem år. Korona, alt passer inn i utviklingen som her skisseres.